Lukket på Grund af Glæde

Voldposten lukker og slukker.

Sidste synlige dag på Nettet er den 24. august 2016.

lukketAlting har sin tid. Det gælder også for denne blog. Som skrevet står i kolofonen består den af politisk ukorrekte optegnelser fra en førkrigstid. I sådanne finder man vel hist og her endnu håb om at en optrækkende krig kan undgås – og desårsag debatteres, diskuteres og skrives der, som gjaldt det livet. Hvad det jo også gør. Det viser sig så, at krigen kommer desuagtet, ellers var det jo ikke en førkrigstid. Siden tidernes begyndelse har historien således kunnet opdeles i tre kategorier: førkrigstider, krigstider og efterkrigstider. De sidste som regel de lykkeligste – indtil de igen glider over i en førkrigstid.

Den førkrigstid, som nærværende blog har taget under kærlig behandling er nu omme, og dermed lukker og slukker Voldposten. Jeg synes jeg har sagt hvad jeg ville, og yderligere snik-snak i et ‘samfund’ hvor demokrati og ytringsfrihed er historie, bliver blot gentagelser og tærsken langhalm. Allerede da jeg for tre år siden begyndte at lade min galde få afløb gennem denne sikkerhedsventil, var krigen uundgåelig. Det blev den for så vidt allerede i 1983, da Folketinget vedtog den famøse udlændingelov. Siden bredte galskaben sig til hele Europa, og da Den Gale Kansler i Berlin inviterede utalte millioner af muslimer ind i det dumhedens imperium, man så EUforisk stemte os ind i 1972, fulgte hendes lille toy boy fra Græsted prompte efter og lod ordet “straksopbremsning” betyde invasion af yderligere 150.000 muslimer, fortrinsvis unge, aggressive og liderlige mænd i den militære alder. Krigen var erklæret.

For tredie gang på blot 100 år er Europa atter i krig – stadig på tysk initiativ. Ganske vist endnu en slags phoney war, men krig ikke desto mindre. Gradvist vil de daglige terrorangreb, massakrer, mord, voldtægter, røverier, plyndringer og øvrige kulturberigelser tiltage i omfang og antal – eksponentielt stigende med antallet af jihadister-in-spe. Men tryk avler modtryk, og snart vil Europas oprindelige folkeslag sætte sig til modværge. Tegnene er umiskendelige, og når det sker vil Europas byer atter blive badet i blod. Blot denne gang ikke nation mod nation, men det brede, arbejdende folk mod dets egen ‘elite’ af snyltere og sammes importerede kanonføde, fodsoldaterne, muslimerne.

Lad mig blot gøre vold på Storm P. og spå om forløbet. Det er – for en gangs skyld – meget let: Europa vil atter blive frit. Men vejen dertil kan gå ad to spor. Det ene er det længste, men fører også til en fredelig efterkrigstid. Man kan kalde det for “Peter Hammond’s Spor”: undervejs udryddes først jøderne, så de seksuelle minoriteter, dernæst resten – startende med de vantros ‘ledere’, d.v.s. den selv samme ‘elite’ som antændte branden. Inden turen kommer til os andre skal vi tvinges til at overvære hvorledes politikerne, journalisterne og hele Den Kaglende Klasse™ anpriser islam, mens de får savet den legemsdel af de aldrig har brugt, nemlig hovedet. OK, iscenesættelsen kan variere – de kan også blive brændt levende, hængt, druknet eller kogt som hummere. Islams opfindsomhed er – på dette ene område – legendarisk. Vi andre vil nok bare blive skudt.

Når så kontinentet er renset for vantro og befolket af 1-2 milliarder muslimer, opstår der et problem: hvem skal nu forsørge dem? – Intet muslimsk samfund har nogensinde kunnet brødføde sig selv, men udelukkende overlevet ved at plyndre andre, eller – som i vore dage – af almisser fra Vesten. Det eneste muslimer er rigtig, rigtig gode til er at slå ihjel og avle afkom. Det kan de næppe leve af, når den vestlige civilisation er borte. De må så begynde at slå hinanden ihjel i kampen om smulerne – eller angribe østover. I første tilfælde vil sult og kulde tvinge dem til at forlade disse egne, thi overlevelse nord for Alperne er umulig uden intelligens, snilde og hårdt arbejde. I andet tilfælde vil russere, ungarere, polakker o.s.v. – eller kinesere? – smide dem ud, belært af det hedengangne Vestens erfaringer med muslimer.

Det andet spor er mere sandsynligt. Modstandssporet. Rejser man rundt i det af vanvid besatte Europa, ser man det overalt: de knyttede næver, vreden, afskyen og foragten for ‘eliten’. Det parlamentariske demokrati er forlængst dødt, politikerleden monumental – og oftere og oftere nævnes ordet ‘borgerkrig’. Europa er påny besat, denne gang af en ideologi, der får nazismen til at ligne en søndagsskole. Og påfaldende nok er de besatte områders grænser næsten sammenfaldende med Det Tredie Riges i dets storhedstid, nu hvor England har genvundet sin frihed. Kimen til en pan-europæisk modstandsbevægelse er lagt, den spirer og vokser fra dag til dag.

‘Eliten’ er bange. Med god grund. Overalt opretter borgerne vagtværn og selvforsvarsgrupper. Hele landsbyer og bykvarterer etablerer borgervæbninger til afløsning af det politi, som ikke længere beskytter dem, men tværtimod er tildelt rollen som receptionister for invaderende muslimer. ‘Eliten’ er i desprado mode og sætter nu sin lid til en ‘Europahær‘ – d.v.s. Schutz-Staffel – antagelig bemandet af muslimer. De nationale militærstyrker – i det omfang de overhovedet findes – tør man ikke forlade sig på. Når de beordres til at åbne ild mod egne landsmænd, bliver loyaliteten tvivlsom.

Og hvad gør ‘eliten’ så? – Jo, det sædvanlige, såmænd. Når der konstateres indre uro, sørger man for at skabe ydre. Det ældste trick i bogen. Når det ramler i Grækenland og proletarerne kvier sig ved at betale til det bundløst forgældede Sydeuropa, fixer man et fascistisk statskup i Ukraine, vel vidende at man derved tvinger Rusland til at gribe ind for at redde det russiske mindretal fra massakrer. Og vips har man etableret Russerne som en ydre trussel. Et stunt, som selv visse borgerlige er faldet for – takket være medierne, hvis utroværdighed nu har nået kosmiske dimensioner. Og når England har den frækhed at forlade den synkende skude, inviterer man blot Tyrkiet til Anschluss. Hvormed antallet af muslimer i Europa stiger fra de nuværende ca. 50 millioner til 130 millioner. Snart efterfulgt af de hundreder af millioner arabere, som man vil forsyne med tyrkiske pas. – Hvad kan overhovedet gå galt…?

Det kan historien svare på. Under den forrige besættelse var det lige ved at gå galt for ‘eliten’. Værnemagerne blev saboteret, stikkerne likvideret og den tids ‘elite’ blev kun reddet af en pludseligt opstået blødsødenhed – mens de stod under galgen og foran eksekutionspelotonerne. Og så satte de sig atter på magten. Men denne gang har de ikke Sovjetunionens, USA’s eller Englands militære styrker til at holde folkets vrede i ave. De er overladt til den skæbne, de selv har beredt sig.

Tager de ‘Hammond-sporet’ vil de så blot skulle huske at fremgurgle “det har intet med islam at gøre” – når de til “Allah-hu Akbar”-skrigene får halsen skåret over. Ellers kan de blot håbe på ikke at blive likvideret af modstandsbevægelsen inden Europa atter er frit. De vil så blive stillet til retligt regnskab – og for enden af dette spor ligger et par usle skure – for eksempel på Lynetten og i Undallslund Plantage. Under alle omstændigheder er ‘eliten’ og dens osmanno-eurabiske projekt kuldsejlet og historie. Dette vidunderlige kontinent vil påny kunne befolkes af civiliserede folkeslag, videnskab og kunst vil kunne blomstre og musikken intonere: Sorg er til Glæde vendt!

Praise the brits… and pass the ammo.

Den gamle fjende led er nu for alvor vred,
stor magt og argelist han samler mod os vist!

Klokken 5 i morges tog jeg mig selv i at synge i badet. Solen skinnede, gårsdagens ildevarslende skyer og kaskader af regn var som blæst fra himlen og det lød som om fuglene uden for sang med på “Det haver så nyligen regnet” og “Rule, Britannia”. Selveste BBC (British Biased Corporation) havde netop måttet erkende, at slaget var tabt – hvilket jo vil sige vundet for alle civiliserede europæere. I det mindste for en dag. Derfor besluttede jeg at tilbringe denne skønne dag i lutter glæde og feststemning. Sammen med gode venner, champagne på stranden, sang og bægerklang. Her til aften tænder vi grillen og vi har lagt godt, engelsk øl på køl. Men inden da vil jeg – som vanligt om fredagen – gå over til nabogården og hente æg, og helt undtagelsesvist se TV-A(mmestuen) kl. 18.30. Jeg er ellers holdt helt op med at spilde så meget som et sekund på dansk løgnepresse – dertil er livet for kort – men når skærmen i aften fyldes af hængemuler med bedemandsansigter, ‘eksperter’ der lover gloom & doom over os alle samt et passende udvalg af såkaldte politikere i sorg, så vil jeg hengive mig til en hjertelig latter. Kald det bare skadefryd:

abandon-shipFor i morgen begynder det hele igen. Som en giftedderkop der har mistet et ben, er fjenden såret men ikke ufarlig. Her har vi jo ikke med rationelle mennesker at gøre. I så fald ville de besinde sig, tage fornuften fangen og situationen ad notam. Det gør de ikke. Dertil mangler de format, samvittighed og forstand. I stedet går de nu helt amok – som et tirret rovdyr. Det første vi kan forvente os er visumfrihed for 80 millioner tyrkere, efterfulgt af Tyrkiets indlemmelse i det som nu bliver Den Osmanno-Eurabiske Union. De tyrkiske pastrykkerier kommer på overarbejde, når ISIS er slået af kurderne og russerne og hærskarer af hellige krigere derfor pludselig skal have tyrkisk statsborgerskab – og dermed blive EUSSR-borgere. Den gale kansler i Berlin – det nærmeste man kan komme på inkarneret ondskab – vil forstærke bestræbelserne på at blive den tredie, tyske kansler, der drukner Europa i blod inden for et århundrede. Og herhjemme vil hendes lille toy boy fra Græsted stadig ikke have fattet en brik af den apokalypse, som venter forude. Han tror det handler om fadøl og flæskepriser….

Men nu nok om sorg og kvide. Denne dag er en festdag og vi bør slutte den i håbet om at “Now this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is, perhaps, the end of the beginning.”

Immigrantpumpen

Fra nord mod syd – og omvendt…

Inlandsleden

Efter min årlige psykoterapi nord for Polarcirklen valgte jeg at køre hjem ad “Inlandsleden“. Dels er den kønnere end østkysten, dels fordi jeg på denne måde kan udsætte mødet med den hensygnende civilisation, som nødvendiggør min reboot i ødemarken. Undervejs overnattede jeg hos en gammel soldaterkammerat som har slået sig ned langt ude i skoven mellem Torsby og Ekshärad, hvor han mener at kunne leve i fred med sin jagt, sit fiskeri og sit hjemmebrænderi. Som altid havde jeg en kasse godt, dansk øl (India Pale Ale fra Rise Bryghus) med til ham. Men denne gang stod han ikke i døren og ventede fordi han altid kan høre min firehjulstrækker på en mils afstand, mens den bumpler afsted på den næsten ufremkommelige skovvej. Så jeg bankede på døren, vel vidende den var ulåst. Og ligesom jeg skulle til at tage i døren, hørte jeg hans muntre stemme bag mig… “Hej då, har du öllet med?”. Jeg snurrede rundt, og dér stod min gamle ven med sin Carl Gustaf i hånden. “Jo ser du” – sagde han – “som tiden är, och när jag hör nogon kommer hit utan varning, tar jag älgstudsaren och lägger mig i skogskanten. Därifrån kan jag värdera situationen.”

Min gamle ven er ellers ikke just af den moderne, metro-sexuelle, bløde mandetype og han er blevet skudt på mere end én gang uden at blive bragt ud af fatning. Men så vidt er det altså kommet i vort mellemøstlige naboland. Og da han nu har giftet sig med en dejlig svensk kvinde, der på trods af statsfeminismen hinsidan både er intelligent og gravid, anser han det for sin pligt at sikre familiens overlevelse – uanset han derved gør sig til autoriseret folkefjende. Hvilket rager ham en bønne. Så han satte sin Carl Gustaf til side og vi fik smagt på den hjemmebrændte og ordnet verdenssituationen på behørig vis.

Efter et par dage drog jeg videre sydover. Nede omkring Fryken fik jeg min næste overraskelse: jeg havde tændt for bilradioen for at høre den norske vejrudsigt, da bilen pludselig fyldtes af herlig musik. Jeg lod vejr være vejr og nød flere timers kørsel med liflighed i ørerne, mens jeg undrede mig over, hvor musikken kom fra. Det viste sig minsandten af være SR2! – Åbenbart må ledelsen i SR have overset, at der i et skummelt hjørne sidder nogle insurgenter som lægger klassisk musik på spillen og på det frækkeste sender det ud i æteren. At man ikke forlængst har fået stoppet den slags uvæsen – musik af hvide, heteroseksuelle mænd(!) og ofte med kristeligt anstrøg(!) – kan kun tilskrives slendrian og forsømmelse fra ledelsen side…

Men al herlighed har en ende, således også Bach, Berlioz, Debussy, Grieg og Mozart. Nede omkring Falkenberg slog radioen pludselig om til at ævle en slags dansk på samme frekvens. På det ubehjælpsomme sprog, der er så karakteristisk for danske journalister, forsøgte man at begejstre lytterne for at en dommer i Helsingør havde dømt en mand for at have sammenlignet nazismen med islam. Det er jo unægtelig en fornærmelse, der vil noget. Men så slukkede jeg, mens jeg undrede mig over, hvem der dog kunne have anmeldt den formastelige? – I Danmark har vi jo ingen rigtige nazister (Enhedslistens AFAtiske Sturm-Abteilung er vel bare forkælede pattebørn med en lille Ernst Röhm i maven) og det nærmeste vi kan komme en vaskeægte nazist er vel ham – hvis navn jeg ikke anfører, da Retten på Frederiksberg har nedlagt navneforbud for slige personer – som nu er anbragt som formand for FN’s generalforsamlig, der jo har overtaget Adolf Eichmann‘s ufuldendte projekt Endlösung der Judenfrage… Men han er vel næppe rettroende nok til at føle sig krænket på rigtige nazisters vegne, så hvem mon? – Dommeren selv, kanhænde? – I så fald på vegne af alle dommeres forbillede og skytspatron, salig Roland Freisler? – Næppe… Nå, man skal jo altid søge det positive, så jeg antager at dommeren i Helsingør er abonnine hos dasbladet Samarbejds-Politiken. Her har hun læst, at dersom man ikke knuzelzker islam, så er man nazist. Følgelig har hun lagt sag an på vegne af de 80% af alle danskere, som altså er nazister. Prisværdigt!

BronSå vidt retsvæsenet. Det vil sige: nu kom jeg til grænsen og havde forberedt mig på den så meget omtalte grænsekontrol. Ikke mindst da jeg jo havde både skydevåben og ammunition i bilen (dog med behørigt våbenpas og tilhørende stabler af papir). Men ak, uden mindste ophold kunne jeg uantastet trille over Bron uden at se så meget som skyggen af hverken strømere eller tykke toldere. Det lover sandelig godt for lille Danmark, når strømmen af “flygtninge” snart vender 180 grader. Og det gør den! – Den “Nordiske Pasunion” giver jo alle med svensk pas – hvilket vil sige millioner af arabiske muslimer – fri adgang til lille Danmark. Så det er bare med at få bygget nogle flere moskéer og kontanthjælpskasser inden ‘systemet’ hinsidan klasker sammen…

Men det vil regeringen ikke vente på. Hjemme i stuen tænder jeg for min ‘putte’ og læser at Den Gale Kanslers lille, merkelige toy-boy fra Græsted har været nede i Bryssel og klappe i de små hænder. Applausen skyldes en flunkende ny, tyrkisk opfindelse: Immigrantpumpen! – Den er i al sin enkelthed genial: man tager en tre-fire af Danmarks aflagte storebæltsfærger og sætter dem ind på ruterne i Ægæerhavet. Arveprins KnudPå hver færge ansætter man 500 syrere, afghanere eller irakere som faste passagerer. Ankommet til græsk havn går de i land og passerer et tælleapparat. Dernæst går de påny ombord og sejler tilbage til Tyrkiet. Her registreres de i et nyt tælleappat og er således afviste asylansøgere fra Grækenland. Så går de ombord igen, klar til næste tur med “Kong Frederik den IX”, “Arveprins Knud” og hvad de gode færger nu ellers hedder. Et pragtfuldt liv til søs i Middelhavet og flere landgange dagligt! – Fidusen er så, at for hver passager, der passerer det tyrkiske tælleapparat, sender Tyrkiet en “flygtning” til EUSSR. Det skulle nok kunne løbe op i 4-6 ture dagligt, og med fire færger altså ca. 10.000 pr. dag. Eller 3,5 millioner på årsbasis. – Keine Hexerei, nur Behändichkeit!.

ImmigrantpumpenEn lettere løsning ville selvfølgelig være at stille tælleapparatet op på landgrænsen, idet man så kunne nøjes med en enkelt “flygtning” til at løbe rundt i hjulet, men et sådant arbejde kunne afstedkomme svimmelhed, hvilket nok strider mod en eller anden konvention. Eller man kan springe alt besværet over og så blot give hele den mellemøstlige befolkning tyrkisk pas. For nu har jeg også læst, at alle tyrkere skal slippe for visum, når de flytter til EUSSR – og altså lille Danmark. Så hvis vi sætter alle færge-, tog-, fly- og busforbindelser ind, skulle vi nok kunne klare en 50-100 millioner over det næste års tid. Blot må vi så håbe, at Storebæltsbroen holder til presset, når folkemasserne fra syd løber ind i ‘svenskerne’ fra nord….  Mærkeligt, at jeg pludselig længes tilbage til den arktiske ødemark…

Redepisserne

Monstro Rohde, Helveg og Auken har været på spil igen…?

Da det nu har vist sig, at ‘frikadellegate‘ og ‘smykkegate‘ var fusere, har Løgnepressen® og dens tre omrejsende leverandører af brun sværte straks måttet hitte på noget mere substantielt at fortælle den internationale presse. Ser man efter heri, kan man da også straks finde mangfoldig omtale af Danmarks omdømme. Nedenfor vises et par eksempler: rape-2 rape-3 rape-4 rape-5  rape-7
rape-6


I morgen forventer vi verdensdækkende omtale af de statsdrevne bordeller i Auderød og Søgårdlejren, hvor pædofile muslimer helt gratis kan voldtage småpiger – i det mindste i weekenden. Helveg, Rohde og Auken er allerede i fuld gang med klippe-klistre-tasterne:

Denmark: State-funded brothels for muslims!
Can rape and molest toddlers for free!

Våbenloven – igen, igen

Om Folketingets hel- og halvautomatiske vedtagelser.

Når man vil til Finland for at gå på jagt, er det sikrest at tage den lange omvej gennem civiliserede lande, d.v.s. Polen, Litauen, Rusland, Letland og Estland. Vil man derimod sætte livet på spil, kan man tage den korte vej gennem Absurdistan Sverige – og bede til at slippe helskindet gennem kugleregnen. For ikke alene er der muslimer allevegne, men elgjagten er også gået ind. Under alle omstændigheder skal man dog have ikke alene pas med, men også våbenpas. At få et sådant er en omstændelig procedure, som skal gentages hvert eneste år – da embedsværket jo skal beskæftiges med noget og fordi våbenlovgivningen både her og hisset er lige så omskiftelig som vejret. Dog med den forskel at vejret undertiden kan bedres.

Det er derfor klogt at følge med i vejrudsigten – specielt den om våbenloven. Det kan man f.eks. gøre via jagtforeningernes hjemmeside, som forsøger at følge med i Riksdagens evindelige påhit. Da mit årlige våbenpas omsider var i hus, slog jeg altså op for at holde mig orienteret om det sidste af det sorte. Så tabte jeg kæben: Riksdagen havde forkastet et direktiv fra Politbyro i Bryssel gående ud på at fratage lovlydige EUSSR-borgere deres halvautomatiske våben – d.v.s. først og fremmest pistoler. Omend det ikke vedrørte min jagt, var jeg målløs i flere dage – det er jo ikke hvert decennium man ser Riksdagen udvise fornuft, endsige opsætsighed mod kommissærerne i Bryssel.

Screen-Shot-2016-01-17-at-5.40.49-PM-645x600Til min store lettelse kom forklaringen da også et par dage senere. Riksdagen havde oplysningen inden alle os andre: nu skulle muslimerne nemlig lære at skyde! – Det har de ganske vist altid kunnet, men at træffe er jo en helt anden sag. Desårsag er man i Sollefteå begyndt at undervise muslimerne i ‘prickskytning‘ – det vi på dansk kalder ‘finskydning’. Siden tidernes morgen har den avancerede undervisning af politiets og militærets skarpskytter påhvilet skytteforeningerne. Dels fordi den er gratis for Staten, dels fordi sportsskytter har den fornødne tid til – og interesse i – at opnå perfektion. Men hidtil har medlemmerne skullet have ren straffe- og vandelsattest, have godkendte våbenskabe og være underlagt tilsyn af politiet. Hvordan man juridisk vil kringle den for muslimer, står endnu tilbage at se… Vi venter i ulidelig spænding.

sniper-muslim1-768x480Men Riksdagens – forklarlige – opsætsighed stiller vort eget Folketing i et svært dilemma. På den ene side er det utænkeligt at modsætte sig Politbyro’et i Bryssel. På den anden side vil direktivet jo forhindre vore egne muslimer i at opnå snigskyttefærdigheder. Hvordan skal de kunne lære at træffe, hvis ikke skytteforeningerne stiller sig til rådighed? – Her vil vor kvikke justitsminister selvfølgelig sige, at direktivet kun gælder halvautomatiske våben – d.v.s. pistoler – og ikke den slags tunge præcisionsvåben som skytteforeningerne anvender. Eller – for den sags skyld – jagtvåben. Men selv om han er kvik, er han også uvidende om forholdene i jernindustrien, for terror uden pistoler og automatvåben er en besværlig og ineffektiv affære.

faklen14Her må djøfferne i justitsministeriets kontor for våbenlovgivning for en stund lægge syslerne med Lene Lommeknivs efterladte vanvid til side – og i stedet koncentrere sig om smuthullerne i Politbyro’ets direktiv. Man kunne jo – for eksempel – pålægge skytteforeningerne at undervise muslimerne i geværskydning alene. Det er ganske vist ikke særlig praktisk i terror-sammenhæng, men for den enkelte muslim med sit SJS-anfald (Sudden Jihad Syndrome) går det vel an? – Men så opstår et andet problem: man fornærmer das-bladet Samarbejds-Politiken! – Og det går virkelig ikke! – For hvem anden end just dette das-blads chefideolog, hr. Rune Engelbreth Larsen, anbefaler – ikke haglbøsser, enkeltskuds- eller repetérgeværer – men lige præcis pistoler til muslimerne?

Søren Pinds uvidenhed er uden huller, men det er EUSSR’s direktiver og ydre grænser ikke.

Behersk dig, mand!

Din næstfremmeste drift er – også – politisk ukorrekt!

sexangriff-440x266I Samarbejds-Politikens udgave for Hørshalm, Gentafte og Gæmmel Halte har man hentet fire kvinder ind for at svare på følgende spørgsmål: 1. Bør en mand gribe ind, hvis han ser en kvinde blive forulempet i det offentlige rum? – 2. Er danske mænd for dårlige til at beskytte kvinder? – Læs selv hvad kvinderne svarer. Men hvorfor har man ikke spurgt en mand? – Tjaeh… sæt nu, at denne mand var en helt gennemsnitlig, lyserød, heteroseksuel dansker…

Han ville umiddelbart og uden betænkning svare: “Ja, selvfølgelig vil jeg gribe ind og beskytte kvinden!“. Det er hans indbyggede ridderlighed, galanteri, retfærdighedssans og gammeldags opdragelse der her tager kontrollen over fornuften. Akkurat som hos kvinder, hvor følelser dog hersker enerådende og enevældigt. Men nu sidder vor mand jo i et interview, hvorfor han er sikret betænkningstid i det splitsekund, det tager ham at gøre brug af det øverste hoved:

For det første vil han stille et opklarende spørgsmål: Er overfaldsmanden muslim? – Hvis ikke, griber han naturligvis ind, det manglede bare! – Er han derimod muslim, stiller sagen sig anderledes. Sandsynligvis er der mindst en 4-5 andre muslimer med i begivenheden, og de er bevæbnede med i hvert fald knive. Mindst. Det er vor dansker jo ikke, al den stund han risikerer at blive visiteret af Politiet, anholdt og straffet hårdt. Den bekymring har muslimer ikke.

Dernæst vil han vurdere kvindens skyld. Er hun under 18 år har hun ikke stemt ved valgene og har dermed intet ansvar for den situation, hun nu befinder sig i. Ergo griber han ind – uanset konsekvenserne. Er kvinden derimod ældre, må vor dansker antage, at hun har stemt på et eller andet parti. Sandsynligheden for, at hun har stemt på Dansk Folkeparti er ringe, specielt i de større byer. Hun har altså et direkte medansvar for, at hun nu er ved at blive befamlet, voldtaget eller aflivet. Men tvivlen må komme hende til gode, så vor helt griber ind.

begramsereEller, det vil sige… således var det indtil sidste folketingsvalg. Stemte hun her, har hun stemt på et parti, der ikke for alvor modsætter sig den tsunami af testosteronpumpede muslimer i den militære alder, der nu skyller ind over vort arme land. Og da hun stemte var hun – med mindre hun er blind, døv, dement og kørestolsbundet – til fulde klar over hvorledes muslimer i første, anden, tredje og n’te generation betrager kvinder. Og behandler dem derefter. Hun vil muligvis påberåbe sig den uvidenhed, der kommer af kun at holde sig orienteret via den danske Lügenpresse – men den går ikke længere, fru/frøken Granberg!

For ligesom politiet i USA har et motto: ‘to serve and protect‘, har Løgnepressen et motto: ‘at fortie og fordreje‘. Men i Köln gik ét eller andet galt for både politi og presse, mørklægningsgardinerne faldt ned og sandheden slap ud. Siden da er pressens ‘etik’ blevet åbenbar for selv den tungeste. Det ved journalisterne udmærket, så nu er de kammet helt over i et frådende delirium af ‘damage control’  – hvis selvmodsigelser, afvigemanøvrer og bortforklaringer giver begrebet absurditet en helt ny, grotesk dimension. Desperationen lyser ud af hver avisside, radio- og TV-udsendelse i en grad, der ville vække misundelse i Nordkorea: danske mænd har jo også voldtaget, hvide mænd kan også være terrorister (husk lige Breivik!) og alle mænd er jo sexgale psykopater!

Hvis man ikke kan gennemskue den flom af skinbarligt vås der vælter ud fra Løgnepressen, kan man heller ikke mærke, at man bliver overgramset, voldtaget eller myrdet. Så hvorfor i alverden skulle vor danske mand tage sig det mindste af, at kvinden nu ligger som hun har redt? – Og ydermere risikere liv, lemmer eller – i det mindste – flere år bag tremmer? – Og blive hængt ud på Ekstrabladets forside som racistisk-nazistisk, islamofob voldsmand?

The_Thinker_Rodin-2Og så alligevel: kan det tænkes, at der blandt kvinder er ved at danne sig en spirende realisme? – Jo, enkelstående eksempler findes, omend de er henvist til at skrive i russiske medier. Kan det tænkes, at definitionsretten til begrebet mandighed langsomt glider feministerne, journalisterne og LGBT-segmentet af hænde? – Kan det tænkes, at en voksende del af den mandlige befolkning, trods alle odds, vil skide på den politiske korrekthed og lade naturen gå over optugtelsen? – Tjaeh… selv er jeg vel som danske mænd er flest og kan beherske min seksualdrift, men kan jeg beherske den anden ur-drift? – Det vil nok snart vise sig… I modsat fald fald ses vi i fængslet!

Våbenloven skal opdateres…

Man har opdaget, at loven overser adskillige huller (!)

PeberspraySom det i disse dage fremgår af De Obsolete Medier™ går der et spøgelse gennem Europa. Spøgelset hedder våben – og alle er forfærdede over, at nu også lovlydige bedsteborgere bestormer våbenhandlere overalt i Europa i en sådan grad, at de må melde udsolgt. De samme medier forsøger behændigt at undgå det ellers oplagte spørgsmål om, hvor denne pludselige interesse monstro kommer fra, men fortæller dog, at det navnlig er kvinder, der efterspørger pistoler, revolvere, peber- og tåregasspray. Altså i lande – såsom i Østrig og Tyskland – hvor staten har større tillid til borgerne end tilfældet er her i Mohammedanmark. For her er hovedreglen – som bekendt – at alt der ikke er påbudt, er forbudt. Inklusive altså peber på dåse.

Nu skulle man jo tro, at erfaringerne med Våbenloven – som ikke har forhindret eet eneste drab, da den kun gælder lovlydige borgere – og specielt dens seneste udvidelse med årtiers skandale, knivloven, ville mane politikerne til besindelse. Men nej, Lene Lommeknivs ånd lever videre og der er foreløbig ingen tegn på, at symbollovgivning er gået af mode. Tværtimod, tænk bare på den såkaldte grænsekontrol… For her i landet har man vedtaget, at ligesom ethvert cirkus har en pauseklovn, skal enhver regering have sin. Det hverv henhører traditionelt under Justitsministeriets resortområde, og den nuværende indehaver af embedet, hr. Søren Pind, bærer med stolthed den narrehat, hvis prægtigste bjælde er Våbenloven.

Det rager dog visse, skikkelige borgere en bjælde. Bedstefædre går fortsat med den æblekniv i lommen, de fik til konfirmation, håndværkere med skruetrækkere i bæltet og lagerassistenter med box-cutters. Politiet, derimod, efterlever lovens ånd og bogstav med imponerende nidkærhed. Som Snaphanen kan fortælle, tog det ikke mange minutter inden ordensmagten mødte op og ransagede en kvindes hjem for våben – efter at hun på Fjæsbog havde oplyst, at hun havde købt en peberspray i Tyskland. Men, på den anden side, når hun er så tåbelig at skryde om det, fortjener hun vel ikke bedre….

RAPEXMerkel-GrussNu agter hun at anskaffe sig en ny – og evt. en pistol – som erstatning for den, Politiet har konfiskeret. Det vil jeg fraråde. I stedet har jeg et bedre råd: Køb en RAPEX mens det – endnu – er lovligt! – Sagen er jo, at der her er et hul i loven. Dette sindrige apparat er opfundet og konstrueret af væmmelige, politisk ukorrekte islamofober som en direkte provokation af Den Gale Kansler i Berlin og hendes visioner om omgangsformer i EUSSR. Men hvor ‘Mutti’ særligt omfavner unge, kulturberigende mænd i den militære alder, modarbejdes hun af sin kønsfælle i Köln, borgmester Reker. Denne bys førstedame pålægger nemlig kvindfolk at holde armslængdes afstand til mænd. Dog har flere ytret tvivl om effekten heraf, jfr. den lidt spydige kommentar fra en tysker: “Pokkers osse, jeg ville voldtage hende, men hun var en armslængde væk“.

Altså: er man ikke til Merkelige omgangsformer, anskaffer man sig en RAPEX. Vel vidende, at når Pinden engang opdager provokationen, bliver man påny ransaget af Politiet – som jo formodes at have dertil egnede, lange fingre… Noget tyder dog på, at vor kvikke justitsminister er opmærksom på sagen, eftersom den jo oplagt drejer sig om legemsbeskadigelse – af Politiet og specielt kulturberigernes 11 små tentakler. Han har derfor nedsat et udvalg bestående af Enhedslisten, Det Radigale Venstre, Dansk Kvindesamfund, Kvinfo og Islamisk Trussesamfund. Et – foreløbigt – oprop fra Pinden til befolkningen er på træsk vis kommet Voldposten i hænde:Merkel-grebet

Berlinerluft

Kulturberiget Abendspaziergang

Nedenstående video bringes af to grunde: Den viser hvorledes kulturberigerne frit og uantastet kan rende rundt på offentlig gade og flashe deres skydevåben. En magtdemonstration, der skal vise lovlydige borgere, hvem der har bukserne på, og hvem der ikke har nogen vanskeligheder med at skaffe sig våben. Dernæst bringes den her, fordi den er fjernet fra YouTube i henhold til den aftale, som Den Gale Kansler i Berlin har indgået med Google, Facebook og Twitter, om at censurere alt indhold – uanset dokumentations- og sandhedsværdi – der kan opfattes som kritik af islam:

Det lader til, at video’en ikke vil vises i Firefox, men nok i Chromium/Chrome. Man kan prøve dette direkte LINK som virker i Firefox.

 

Drømte mig en drøm i nat…

…om Pind og spredte lår…

Merkel_mareridtMit sovehjerte fejler ellers intet, men i går aftes gik jeg til køjs med en slags flimren for øjnene. Om det skyldtes for megen kaffe eller det chokerende forhold at de tyske aviser pludselig var begyndt at beskrive virkeligheden, skal jeg lade være usagt. I hvert fald sov jeg uroligt. Så uroligt, at jeg i drømmeland oplevede en anden virkelighed – eller måske en kommende:

Jeg var på vej hjem fra min årlige vinterjagt i Lapland. Denne gang uden at høste noget, så alt grejet lå urørt bag i min store, politisk ukorrekte firehjulstrækker. På mystisk vis befandt jeg mig pludselig midt i Hafniabad, hvor der tilsyneladende var rigtig gang i løjerne. Alle de trendy caféer var fyldt op med Samarbejds-Politikens abonniner M/K og det øvrige caffélatte-segment fra 2100 Spelt. Også ude på gaden var der et vældigt leben. Skarer af støjende ungdom myldrede overalt, så jeg havde møje med at komme forbi med mit grove køretøj.

OberlandI det samme så jeg ud af øjekrogen en flok ‘unge’ i færd med at slæbe en spøjs, bebrillet mand med højt hår ind i en mørk port. Lyset var ikke helt godt, men jeg kunne da se knivene blinke og høre manden skrige i vilden sky. Indledningsvis ville jeg ringe efter Politiet, men jeg har ikke mobiltelefon – eftersom jeg nægter at betale tvangslicens til Enhedslistens radigale TV. Nuvel, jeg er jo af den gamle skole, så jeg trak håndbremsen og fór ud af bilen og ind i porten efter ‘de unge’. De havde i mellemtiden tvunget manden ned på knæ og stillet sig op bag ham, som til familiefoto. En af ‘de unge’ holdt en lang kniv for struben af manden, men blev så distraheret af min tilsynekomst. Han bad mig – i umisforståelige vendinger – om at fucke off. Det overvejede jeg et kort sekund – og løb så ud af porten. Ikke for at flygte, men for at hente min kære Oberland 223 REM som jo lå ubrugt bag i bilen sammen med tre fyldte magasiner. Jeg smækkede ét af dem i den kære gøb, satte stavlygten på dens picatinny rail og vendte tilbage til scenariet. Men da jeg rettede lyset mod ‘familien’ så jeg at den knælende mand minsandten var selveste vor kære justitsminister, hr. Søren Pind! – Det hjalp. Min Rambo-attitude forsvandt omgående – for var det ikke netop denne Pind, der (efter ordre fra Bryssel) ville forbyde os lovlydige borgere at at eje halvautomatiske våben? – Nuvel, da jeg selvfølgelig nødigt ville lægge mig ud med vor justitsminister og støde hans ophøjede retsopfattelse, fortrak jeg ud af porten igen – til lyden af en underlig gurglen og rallen bag mig.

Jeg lagde Oberland’en fra mig og kørte lidt videre. Men i næste port var en anden flok ‘unge’ ved at rive tøjet af et fruentimmer, som under hyl og skrig lå og sprællede i al portens affald, glasskår og pis. Denne gang tog jeg Oberland’en med og – da jeg lider af gammeldags galanteri – i afsikret tilstand. Kvindfolket var næsten ikke til at se for bunken af ‘unge’ der lå ovenpå hende, men da jeg – måske en kende håndfast – stak piben i nakken på den nærmeste ‘unge’, sprang han af så jeg kunne se at damen virkede bekendt. Mens jeg sådan stod og viftede lidt med Oberland’en stod de andre ‘unge’ også af, så kvindemennesket kom til syne. Og så begyndte hun at hyle op om at jeg var en skydegal racist-fascist-nazist med en fremmedfjendsk holdning. Så dæmrede det for mig: det var jo ingen anden end multikulturalismens ypperstepræstinde, fru Zenia Stampe herself! – Beskæmmet stak jeg piben ind, undskyldte over for hende og ‘de unge’ – og overlod påny porten til Zenia’s og ‘de unges’ kulturberigende gøremål.

BronsonOvergangen mellem drøm og virkelighed kan undertiden være flydende, så da jeg vågnede i min twilight zone fik jeg åbnet våbenskabet og kunne ånde beroliget op: alle våbnene, inklusive Oberland’en, stod på deres plads. Stadig omtumlet klikkede jeg ind på netavisernes forsider og kunne intet finde om en landsbytosse der havde leget Charles Bronson eller – for den sags skyld – manglende justitsministre eller ypperstepræstinder. Til gengæld var der flere henrykte, begejstrede artikler om at regeringen i år agtede at importere yderligere henved 25.000 ‘flygtninge’ – heraf mindst 20.000 enlige, muslimske mænd i den kampduelige alder. Hvilket også er den allermest liderlige og voldtægtskapable alder. Og her kom jeg til at tænke på mine to dejlige døtre.

multikulti-danmarkDe er nu ved begyndelsen af deres voksenliv og – endnu – uskyldigt naïve. Dertil er de høje, lyshårede og betagende smukke. Men deres naïvitet vil inden længe gå fløjten – specielt når de snart kommer til hovedstaden eller en anden, større by for at studere. Men heldigvis har borgmesterinden i Köln et godt råd til dem: hold armslængdes afstand til mænd og pak Jer godt ind i store gevandter. Jeg forelagde dem den gode borgmesterindes råd – og pointerede, at hun jo talte på vegne af alle gode mennesker, inklusive Dansk Kvindeforbund, Bedstemødre for Asyl, Kvinfo, Journalistisk Venstreparti og dermed hele regeringen. Ja, formentlig hele Folketinget.

Jeg ved ikke, hvad jeg har gjort galt i opdragelsen af disse døtre, for de grinte bare ad deres gamle far og sagde, at den slags råd havde de ‘Fanden gale mig’ ikke tænkt sig at efterleve. Tværtimod, sagde de. De skulle nok vide at bruge de judo- og selvforsvarsteknikker de havde lært henne i klubben, og de vidste så udmærket, hvordan man håndterer et skydevåben – det være sig pistol, revolver eller riffel. Havde jeg måske ikke selv lært dem det ude på skydebanen? – Ganske paf og lamslået over en sådan forvorpenhed, spurgte jeg dem, om de da ville modsætte sig at blive voldtaget og evt. myrdet, fremfor at følge autoriteternes råd? – Til det svarede de, uden betænkningstid: JA!

Isexangriff-440x266 så fald – svarede jeg – har I to muligheder: Enten bliver I her i Løkkelandet Mohammedanmark og forsvarer Jeres liv mod de uundgåelige overgreb – hvorpå I havner i fængsel i mange år. Eller også rejser I inden længe til Australien, hvor onkel Andrew og faster Bente – der jo følger med i det gamle lands ulykker – har tilbudt Jer familiesammenføring. Og, fortsatte jeg, her har I penge til billetten og den første tid. Nu lægger jeg pengene i våbenskabet, og når tiden er moden finder I jo nok nøglen – så kan I selv åbne skabet og vælge, hvad I vil bruge…

Harsh Words at Yuletide…

Tjekkiet har en præsident af og for folket.

Når hendes majestæt, dronning Margrethe II af Danmark, om et par dage toner frem på husalteret i de små hjem for at tale til sit folk, forventes hun at aflire en politisk korrekt – og derfor intetsigende – række banaliteter. Dog er det forekommet, at hun lejlighedsvist har skældt os ud – omend i spage vendinger. Vi husker ord som “dumstædig”, der løftede en flig af personlig stilliingtagen. Og godt nok skal dronningen ikke være politisk, men hvad politisk er der i at værdsætte sit folk? – Nu hvor kongeriget – takket være vore politikere, journalister og Den Kaglende Klasse™ – er i en fremskreden tilstand af opløsning i uforsonlig splittelse, ja vel snart borgerkrig, kunne hun lægge sig det gamle ordsprog “der skal skarp lud til skurvede hoveder” på sinde og tale til undersåtterne som et sandt statsoverhoved:

EU vil rette bager for smed

Dumhedens Imperium® kopierer dansk retspleje…

I bestræbelserne på at islamisere Europa er årets massakrer i navnlig Frankrig kommet lidt ubelejligt for kommissærerne i Bryssel. Nedskydningen af mindst 150 fortrinsvis yngre franskmænd har ikke kunnet holdes skjult for almenheden og har vakt sammes mishag. Pøbelen fatter tilsyneladende ikke, at multikulturen nødvendigvis må have sine omkostninger – i en højere sags tjeneste. Ikke at kommissærerne tager sig det mindste af, hvad kontinentets oprindelige befolkninger måtte mene eller ikke mene – kommissærer er jo ikke på valg – men når de uvaskede masser ligefrem stemmer tiltagende forkert – som f.eks. på Front National – så har man alligevel besluttet, at noget må gøres.

Til den ende har man dels indført undtagelsestilstand – foreløbig dog kun i Frankrig. Meningen er så, at bevæbnet politi og militær på gader og stræder skal indgyde offentligheden tillid (onde røster mener dog, at de stakkes vagter snarere udgør lette skydeskiver for kulturberigerne, når de får deres anfald af SJS (‘Sudden Jihad Syndrome‘) – f.eks. i form af såkaldt ‘drive-by shooting‘) – dels har man holdt et mægtigt gilde og snakket om vejret. Men den finte er pøbelen ikke faldet for, thi overalt diskuteres der videre om terror, muslimer og hvad deraf følger. Så yderligere finter, lamperøg og afledningsmanøvrer er påkrævet. Pronto! –  Sofort!

Og minsandten, pludselig er kommissærerne kommet op i omdrejninger. Hvor man ellers bedyrer at have så travl, så travlt med alskens vigtige sager – som f.eks. den reglementerede højde, farve og tykkelse på julelys – at man ikke kan tage sig af den lille, sjove mand fra Græsted , der står nede i foyéren og jamrer om Europol og et eller andet retsforbehold – så er der nu kommet fart over feltet. Jo, nu skal der hittes på! – Og voilá: to geniale kommissærer – en fru Elżbieta Bieńkowska og en hr. Dimitris Avramopoulos – er nu nedkommet med et stykke papir. Heri står kort fortalt – at som følge af den tiltagende anvendelse af skydevåben blandt terrorister og andre kriminelle bør lovlydige borgere aflevere deres!

EU-armsInden man nu falder i svime over en sådan intellektuel kraft og påhitsomhed, bør man lige spise brød til. Forslaget er nemlig et såkaldt plagiat (meget oppe i tiden). De høje kommissærer har ganske enkelt kopieret dansk retspraksis og så rettet lidt her, ændret lidt der, fjernet lidt hist og tilføjet lidt pist. Og hvorfor ikke? – Som det fremgår af dokumentet, aner de to bureaukrater ikke det fjerneste om hverken skydevåben, deres anvendelse eller kriminalstatistik. Det gør heller ikke noget, for meningen er jo klar nok: når ulovlige våben findes overalt og der skydes lystigt i gaderne, så bør man straffe de 35 millioner lovlydige europæere som har våbenlicens. Klart, klart.

På det punkt, har man altså ladet sig inspirere af lille Danmark – landet med verdens skrappeste våbenlov. For her har man den gode, gamle tradition med at rette bager for smed: hver gang der anvendes et ulovligt skydevåben, strammer man Våbenloven – der jo kun gælder for lovlydige danskere med pletfri straffeattest og ren vandelsattest. Som nu afvigte vinter, hvor hr. Omar El-Hussein brugte et frarøvet(!) automatvåben til at aflive to danskere og såre seks politifolk. Prompte afvæbnede man Hjemmeværnet. Og da kuglerne fra ulovlige våben stadig flyver så Allah må sig fryde derved, har man just strammet Våbenloven for Gud ved hvilken gang: borgernes fastboltede, pansrede våbenskabe skal være endnu tungere og tykkere end de er i forvejen – og nu er selv et afskudt patronhylster blevet ulovligt!

Men kommissionen er ikke tabt bagud af et læs hø. Fiffigt har man ignoreret det dér med automatvåben! – For hvor mange jægere og skytter bruger egentlig et sådant? – Svar: Ingen. Den slags bruges kun (ulovligt) af meget fromme muslimer og andre kriminelle. I stedet har man kastet sig over halv-automatiske våben. Og sågar gået et skridt videre med også at ville forbyde rifler, der ligner halv- eller helautomatiske våben. Hvem skal afgøre, om noget ligner? – Et gæt: smagsdommerne ved Akademiet for De Skiønne Kunster…?

Hvad er så et halvautomatisk våben? – Tja, enkelte jægere, der ikke har noget imod at være til grin og almindelig foragt, kunne måske tænkes at have et sådant. Sportsskytter derimod ikke, for her gælder det om at ramme plet. Så her bruges udelukkende højpræcise enkeltladere eller repetérgeværer. Begge typer komplet uanvendelige til terror og kriminalitet, alene på grund af størrelsen og vægten. Men hvad så med pistoler? – De bruges ikke af jægere, men kun af sportsskytter og er jo i sagens natur halv-automatiske. Desårsag skal de også forbydes. Og hvad med revolvere? – er en double-action revolver halvautomatisk? – en single-action revolver er i hvert fald ikke.

skytterOg hvor mange lovlige, civile, halvautomatiske skydevåben findes der så i Danmark? – Af vedlagte tabel fremgår det, at de to store idrætsorganisationer tilsammen mønstrer godt 90.000 skytter (jægerne ser jeg bort fra). Af disse 90.000 har skønsmæssigt en trediedel også licens til pistol/revolver, altså ca. 30.000. Men har man våbenlegitimation til håndvåben, har de fleste også flere – vel i gennemsnit en 3-4 stykker – af den simple grund, at man gerne vil deltage i mange forskellige discipliner (f.eks. finpistol, standardpistol, 15meter, 25 meter, grovpistol/revolver, terrænskydning, nordiske og olympiske discipliner o.s.v.., o.s.v. – Lad mig gætte: ca. 100.000 lovlige, halvautomatiske skydevåben i Danmark.

Er det farligt? – Nej. Kriminel eller terror-relateret anvendelse af lovlige skydevåben er reelt ikke-eksisterende. Ulykker forekommer, men det drejer sig om enkelte vådeskudsulykker blandt jægere – såsom hagl (glatløbede geværer) der p.g.a. frossen jord springer op og rammer andre jægere i rumpetten. Og selvmord forekommer. Men hvad angår skytteforeningernes pistoler kan en søgning på Google kun finde et tilfælde, hvor en pistol gik af under udtagning fra våbenskabet – der var en patron i kammeret, hvilket er en grov overtrædelse af reglementet. Ingen dræbte.

Men nu skal lovlydige borgere med licens til håndvåben altså straffes. Det drejer sig potentielt om alle 100.000 sportsskytter med ren straffe- og vandelsattest, som kan få deres ejendele konfiskeret. Gad vide om de får erstatning? – En almindelig kvalitetspistol/revolver ligger i prislejet 10.000 – 20.000 kroner i handel og vandel. Altså en udgift for staten på ca. halvanden milliard kroner. Men mon ikke vor flamboyante justitspind er så benovet over at lille Danmark kan inspirere store EU, at han har tænkt sig at gøre ‘Lene Lommekniv‘ kunsten efter og påny symbol-lovgive så pipfuglene også får pip? – Må vi så godt herefter kalde ham ‘Søren Slagstift‘? – Men han har vel tænkt sig at ophæve den private ejendomsret… For når først de vise kommissærer i Bryssel har sendt ham deres opfindsomme direktiv, fatter han blot gummistemplet. Som altid. Retsforbehold eller ikke retsforbehold.

Galskaben er da også så massiv, at det ikke er undgået de store idrætsforbunds opmærksomhed: “Når EU vil ændre reglerne for besiddelse af våben, må det ske med fornuft. Det nytter ikke at straffe lovlydige borgere og forbyde legalt registrerede våben, der anvendes til sportsskydning, når terror og kriminalitet reelt foregår med illegale våben, hvad enten de er modificeret, genaktiveret eller erhvervet fra egne af verden, hvor våbenbesiddelse ikke er i kontrol.“.

Og resultatet? – Når staten stjæler og kriminaliserer borgerne, bliver de mopsede. Det kunne jo tænkes, at når det bliver umuligt at anskaffe sig et lovligt våben, så anskaffer nogen sig et ulovligt. Tiderne nærmest opfordrer til det. Og ulovlige våben er – sandt for dyden – ikke nogen sjældenhed. Læs blot den daglige forside. I årevis har man ganske uantastet kunnet køre lastvognstog fyldt med Kalashnikov’er, Makarov-pistoler og alskens andre hel- og halvautomatiske våben af tvivlsom kvalitet fra navnlig Balkan tværs gennem kontinentet til Danmark. Og de bruges flittigt, må man nok sande…

Sikkert og vist er det, at massakrerne i Frankrig ikke bliver de sidste i Europa. De er kun optakten til noget meget værre og i meget større skala. I takt med den helt ukontrollerede invasion af unge, muslimske mænd kan det ikke være anderledes – med mindre man forebygger, som hr. Trump foreslår. Sidst har vi i Californien, landet med Amerikas skrappeste våbenlov, set resultatet af manglende rettidig omhu: 14 dræbte til en julefrokost. Men når man ikke må forebygge, kan man jo forsøge at helbrede. Lyt omhyggeligt til denne politimand, som ved hvad han taler om: måske skulle vi lade være med at kriminalisere lovlydige borgere og – når fredelige folk har fået nok – i stedet gøre det lettere for hæderlige, retskafne borgere at gennemgå et kursus i en skytteforening og så have våben på sig. Hvor mange menneskeliv vil vi ikke kunne spare… NB: Man kan give sin mening om de geniale kommissærer til kende HER!

Google vil lukke Internettet

Hvis det støder muslimer, slettes det. Hvad er der så tilbage…?

islamEric Schmidt, Chairman of Google i The New York Times:We need strong leaders worldwide who will fight broadly for human progress and tolerance, and focus on bettering everyone’s lives. We need leaders to use the new power of technology to allow us to broaden our horizons as individuals, and in the process broaden the horizons of our society. […] We should build tools to help de-escalate tensions on social media — sort of like spell-checkers, but for hate and harassment. We should target social accounts for terrorist groups like the Islamic State, and remove videos before they spread, or help those countering terrorist messages to find their voice. Without this type of leadership from government, from citizens, from tech companies, the Internet could become a vehicle for further disaggregation of poorly built societies, and the empowerment of the wrong people, and the wrong voices.

Islam-contributionsUmiddelbart skulle man så tro, at det var lidt af en algoritme, man her skulle skrue sammen. Men således forholder det sig ikke. Sagen er lige ud ad landevejen. For hvad søger man efter på Google: Porno? (strengt forbudt) – Viden? (stærkt fornærmende for islam, hvor alt jo står i koranen) – Kunst? (Haram!) – Musik? (Haram!) – Nyheder? (stedse negative for islam) – Historie? (intet godt vedr. islam) – Og hvad ellers? (det er også lige meget, for uanset hvad, så finder man intet positivt om islam. Og skulle man slet ikke søge om noget med islam, så er det også en fornærmelse i sig selv). – Altså: Luk lortet og læs koranen!

 

Trump er trumf

Kaldes en tosse af … (trommehvirvel)… : Samarbejds-Politiken(!)

Dengang man lærte matematik i skolen hed det sig, at minus gange minus giver plus. Den slags glemt viden kender man intet til på det nævnte kontroversielle, venstreekstremistiske das-blad. Og dog…. for samtidig kan man læse, at nej-fløjens sejr ved den nyligt afholdte folkeafstemning skyldes to ting: Uffe Halallemand-Jensen‘s bemærkning om, at danskerne er ‘bindegale’ og Margrethe Auken‘s valgplakater. Sandt nok. Og i dagens lederartikel forsøger man så at gøre de to orakler kunsten efter. Ordret: “Tossen Trump viser igen demokratiets mørke side“.  Blandt andet harcellerer man over, at denne Trump opfordrer amerikanerne til at bevæbne sig – og det i det samme das-blad, hvis chef-ideolog, Rune Engelbreth, opfordrer danske muslimer til at anskaffe sig pistoler (en iøvrigt ganske overflødig og unødvendig opfordring). Men især over, at Trump vil formene muslimer adgang til landet (en udtalelse der formentlig vil give ham sejren ved det kommende præsidentvalg). Desværre kan samme das-blad – af tekniske grunde – ikke lade spyttet fra lederen flyve ud fra skærmen, så for at vi alligevel kan beundre den retfærdige fråde, bringer vi her lederskribenten live, direkte fra hjørnekontoret:

Opdatering ad modum Uffe Halallemand-Jensen: “Amerikanerne er bindegale”:

The Hill:A new poll suggests that a plurality of Americans favor a temporary ban on Muslim immigration like the one proposed by Republican front-runner Donald Trump. The survey by conservative-leaning Rasmussen Reports found that 46 percent of likely voters would favor a policy preventing Muslim immigrants from entering the country until tighter screening procedures can be implemented, while 40 percent would oppose such a measure. Among likely Republican voters, 66 percent would support the ban, while 24 percent would oppose it. Just 30 percent of likely Democratic voters would favor the proposed ban, while 55 percent said they would oppose it. Those with no party affiliation said they would support the ban by a 45–39 margin.